W ramach usług pro bono świadczę także pomoc prawną najuboższym mieszkańcom Winiar. Zapisy odbywają się za pośrednictwem parafii Św. Stanisława Kostki w Poznaniu.