Koszt porady prawnej zależy od jej przedmiotu oraz obszerności materiału przedstawionego przez klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie poszczególnych spraw sądowych ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz koniecznego nakładu pracy. Dopuszczam także płatność ratalną.

Kancelaria zajmuje się również stałą obsługą podmiotów gospodarczych, w przypadku której wynagrodzenie ustalane jest ryczałtowo bądź według ustalonej stawki godzinowej.