Specjalizuję się nie tylko w sprawach rodzinnych i prawie karnym.

W ramach prowadzonej kancelarii zajmuję się zarówno obsługą prawną przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. W obszarze działań kancelarii mieści się udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie sporów sądowych (na terenie całej Polski), a także zabezpieczenie i windykacja należności.

W kancelarii otrzymacie Państwo pomoc prawną z zakresu m.in.:

  • prawa gospodarczego (rejestracja spółek, wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego, upadłość i likwidacja, analiza i tworzenie umów gospodarczych, upadłość konsumencka);

  • prawa cywilnego (spory o zapłatę, stwierdzenie zasiedzenia, uznanie za zmarłego, sprawy dot. służebności, zniesienie współwłasności, eksmisja, ochrona dóbr osobistych, odszkodowania, odwołania od decyzji ZUS),

  • prawa rodzinnego (rozwód, rozwód zagraniczny, separacja, alimenty, w tym egzekucja alimentów za granicą, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku wspólnego, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie)

  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, odrzucenie spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności),

  • prawa pracy (sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, spory dot. czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców i związanego z tym wynagrodzenia),

  • prawa karnego i wykroczeń, w tym karnego wykonawczego (przerwa w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny).