Nawet najlepszym zdarzają się czasem niekontrolowane zakupy. Dodatkowa bluzeczka różniąca się wyłącznie kolorem kołnierzyka od pięćdziesięciu innych bluzeczek w domowej szafie czy kolejna gra playstation, której wołanie ,,weź mnie tu i teraz” słyszał nawet personel sąsiedniego sklepu. Bywa jednak, że któreś z małżonków konkretniej zaszaleje i ups, lekką rączką przepuści równowartość otrzymanej pensji. Tutaj uwaga. Tłumaczenie co się tak wściekasz, kobieto, przecież kupuję za swoje, nie chwyci. Dlaczego? Bo zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. wynagrodzenie każdego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego. Jak to rozumieć? Wszystko, co zarobisz, z automatu staje się Wasze. Sypiemy więc głowę popiołem i z bólem serca zwracamy zakupione rzeczy. Chyba że przed ślubem spisaliście intercyzę. Wtedy także wracamy do sklepu, ale już wyłącznie po dźwiękoszczelne zatyczki do uszu.

Czy wspólność majątkową można znieść?

Cyrograf, bracie, podpisałeś (przynajmniej w teorii) na całe życie, ale majątkowo możesz się jeszcze wybronić. Co robimy? Udajemy się do notariusza, który sporządzi akt notarialny wprowadzający rozdzielność majątkową. Będzie przy tym dużo lamentu i krzyków. Ładne biżu plus zdanie: chyba nie jesteś ze mną dla pieniędzy?, powinny jednak załatwić sprawę. Sporządzenie umowy skutkuje powrotem do stanu sprzed małżeństwa – nie ma więc już wspólnego worka aktywów i długów, lecz dwa odrębne majątki osobiste. Od teraz każdy gra już tylko do własnej bramki. Co zrobić, gdy współmałżonek jawnie staje okoniem i tupiąc nóżką, stanowczo odmawia odwiedzin u rejenta?

Sądowe zniesienie wspólności majątkowej

Zgodnie z art. 52 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej. Rozmyślność ustawodawcy jak zwykle nie zna granic. Dla jednego bowiem, ważnym powodem będzie to, że współmałżonek noc w noc rozmawia z przyjaciółkami podpiętymi pod zbiorczy numer 0-700, czym nabija rachunki odpowiadające długowi publicznemu Grecji; dla innych to, że żona chętniej niż w oparach pomidorowej, przesiaduje w kłębach piwnicznego dymu, regularnie karmiąc monetami jednorękiego bandytę. Sąd może przy tym pójść o krok dalej, ustanawiając rozdzielność z datą wsteczną niż dzień złożenia pozwu. Uwaga! Ustanowienia rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. W praktyce więc – jeśli jeden z małżonków zaciągnął pożyczkę niezwiązaną z zaspokajaniem potrzeb rodziny, a następnie przegrał sprawę przed Sądem z wierzycielem, który upomniał się o swoją kasę, jako nieświadoma długów męża żona możesz stać się współwłaścicielką domu czy auta z kimś, komu nigdy niczego nie ślubowałaś.

*albo żony. Choć częściej jednak męża.